Consiliu Profesoral

Tematica ședințelor CP
nr. crt. Nume si Prenume
1. Andronache Daniela
2. Avram Daniela
3. Burlacu Nicoleta
4. Chengiali Erdin
5. Ciornei Anişoara
6. Chiselef Lăcrămioara
7. Constantinescu Loredana
8. Copilu Mariana
9. Coskun Abdurrahman
10. Dan Adriana
11. Filip Ana - Maria
12. Furtună Marius
13. Gaţachiu Ştefan
14. Giuglea Denise
15. Grigore Antoneta - Dalia
16. Ilie Claudia
17. Iordache Valeria
18. Memet Mujghean
19. Miu Constantin
20. Nechita Elena
21. Nedelcu Monica
22. Nicola Daniela
23. Nicolau Nicoleta
24. Niculcea Constantin
25. Peltecu Cătălina
26. Plugaru Rodica
27. Răduț Ionela
28. Racu Cosmin
29. Şerban Gina - Elena
30. Ștefu Dumitru
31. Vasile Iuliana
32. Vasile-Carapanait Aura

Consiliu de Administrație

Decizie constituire CA
Tematica ședințelor CA
Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția
1. Nechita Elena Director
2. Furtună Marius - Ștefăniță Membru
3. Ciornei Anișoara Membru
4. Constantinescu Loredana Membru
5. Omer Metin Reprezentant al Consiliului local
6. Daniel Daniela Reprezentant al Consiliului local
7. Stere Camelia Reprezentantul primarului
8. Bojnigeanu Aurelia președintele Consiliului părinților
9. Mihai Cătălina Reprezentantul elevilor

HOTĂRÂRI CA

Nr. Crt. Hotărâre Data
1. Hotărârea nr. 17 17.09.2021
2. Hotărârea nr. 18 13.09.2021
3. Hotărârea nr. 19 16.09.2021
4. Hotărârea nr. 20 21.09.2021
5. Hotărârea nr. 21 06.10.2021
6. Hotărârea nr. 22 08.10.2021
7. Hotărârea nr. 23 11.10.2021
8. Hotărârea nr. 24 18.10.2021
9. Hotărârea nr. 25 03.11.2021
10. Hotărârea nr. 01 04.01.2022
11. Hotărârea nr. 02 10.01.2022
12. Hotărârea nr. 03 18.01.2022
13. Hotărârea nr. 04 26.01.2022
14. Hotărârea nr. 05 28.01.2022
15. Hotărârea nr. 06 02.02.2022
16. Hotărârea nr. 07 04.02.2022
17. Hotărârea nr. 08 18.02.2022
18. Hotărârea nr. 09 16.03.2022
19. Hotărârea nr. 10 18.03.2022
20. Hotărârea nr. 11 29.03.2022
21. Hotărârea nr. 12 13.04.2022
22. Hotărârea nr. 13 14.04.2022
22. Hotărârea nr. 14 02.05.2022
23. Hotărârea nr. 15 31.05.2022

C.E.A.C

Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția
1. Plugaru Rodica Coordonator
2. Andronache Daniela Membru
3. Ilie Claudia Membru
4. Memet Mujghean Membru
5. Vasile Iuliana Membru
6. Răduț Ionela Reprezentantul sindicatului
7. Nicolin Andreea Oana Reprezentantul Asociației Comitetului de părinti
8. Cândea Andrei Reprezentantul Elevilor
9. Omer Metin Reprezentantul Consiliului local

Asociația părinților

Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția
1. Bojnigeanu Aurelia Președinte

Consiliul Elevilor

Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția
1. Cândea Andrei Președinte

Secretariat

Nr. Crt. Numele și prenumele Funcția
1. Ștefan Anica Contabil-Sef
2. Nezami Emel Secretar-Sef
3. Valache Ionuț Informatician responsabil IT
4. Topală Daniela Bibliotecar
5. Burcea Mioara Laborant Fizică-Chimie

Comisii

Comisia Coordonator Membrii
Consiliul Profesoral Președinte, Prof. Nechita Elena Cadrele didactice care au norma completă sau incompletă în anul şcolar curent la LTNB
Consiliul pentru curriculum Coordonator, Prof. Nechita Elena prof. Ciornei Anișoara,
prof. Nicola Daniela,
prof. Șerban Gina - Elena,
prof. Vasile Iuliana
Comisia pentru perfecționare și formare continuă Coordonator, Prof. Dalia Grigore prof. Avram Daniela,
prof. Gațachiu Ștefan,
prof. Nicolau Nicoleta,
prof. Vasile Iuliana
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității Coordonator, Prof. Rodica Plugaru prof. Andronache Daniela
prof. Ilie Claudia,
prof. Memet Mujghean,
prof. Răduț Ionela,
prof. Vasile Iuliana
Comisia pentru Controlul Managerial Intern Președinte, Prof. Nechita Elena
Coordonator, Prof. Aurelia Grigorescu
contabil Ștefan Anica,
secretar Nezami Emel,
informatician Valache Ionuț,
consilier Vasile-Carapanait Aura
Comisia pentru proiecte şi programe educative scolare și extrascolare Coordonator, Prof. Elena Nechita Prof. Gina Șerban GINA-Responsabilul cu proiectele CAE
Prof. Monica Nedelcu-Responsabilul cu proiectele europene
Prof. Rodica Plugaru - Responsabil cu diseminarea informaţiilor
Prof. Aurelia Grigorescu -Responsabil excursii/tabere şcolare
Prof. Iuliana Vasile, prof. Erdin Chengiali - Responsabili de comunicarea cu asociatia de pǎrinţi/ consiliul elevilor
Prof. Daniela Andronache –responsabil monitorizare programul ,, Scoala Altfel’’
Prof. Loredana Constantinescu - Responsabil cu activitatea de organizare a ofertei educaţionale
Prof. Anișoara Ciornei – responsabil activități voluntariat
Prof. Ionela Răduț, prof. Nicoleta Burlacu, prof. Mariana Copilu
Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea intercuturalității Coordonator, Prof. Andronache Daniela prof. Avram Daniela,
prof. Burlacu Nicoleta,
prof. Ciornei Anișoara,
prof. Constantinescu Loredana,
prof. Copilu Mariana,
prof. Dan Adriana,
prof. Gațachiu Ștefan,
prof. Ilie Claudia,
prof. Nicolau Nicoleta,
prof. Plugaru Rodica,
prof. Răduț Ionela,
prof. Șerban Gina - Elena,
prof. Vasile Iuliana
Comisia dirigintilor Coordonator, Prof. Ionela Răduț Profesorii diriginţi
Comisia pentru elaborarea orarului Președinte, Prof. Nechita ELena
Coordonator, Prof Gina Șerban
prof. Constantinescu Loredana, prof. Furtună Marius, prof. Ștefan Gațachiu
Comisia pentru organizarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare Coordonator, Prof. Ilie Claudia prof. Loredana Constantinescu, prof. Iuliana Vasile, prof. Nicoleta Nicolau, prof. Ionela Răduț, prof. Gina Șerban, prof. Ștefan Gațachiu, prof. Mujghean Memet, prof. Anișoara Ciornei, prof. Elena Nechita, prof. Rodica Plugaru, prof. Daniela Andronache, prof. Dan Adriana, prof. Mariana Copilu, prof. Daniela Avram, prof. Nicoleta Burlacu
Comisia pentru sănătate, securitate în muncă şi situații de urgență Președinte, Prof. Nechita Elena
Coordonator, informatician Ionuț Valache
secretar Emel Nezami,
bibliotecar Daniela Topală,
prof. Avram Daniela,
prof. Copilu Mariana,
prof. Furtună Marius,
prof. Răduț Ionela,
prof. Șerban Gina - Elena,
prof. Vasile Iuliana
Comisia pentru comunicare si promovarea imaginii școlii Coordonator, Prof. Nicoleta Burlacu prof. Ilie Claudia, prof. Rodica Plugaru, prof. Nechita Elena, prof. Răduț Ionela, prof. Ciornei Anișoara, prof. Nicolau Nicoleta, prof. Constantin Miu, prof. Denise Giuglea, prof. Filip Ana Maria, prof. Copilu Mariana, laborant Mioara Burcea, bibliotecar Daniela Topală
Comisia Educație pentru sănătate Coordonator, Prof. Nicolau Nicoleta prof. Erdin Chengiali, prof. Daniela Avram, prof. Dalia Grigore, prof. Claudia Ilie, prof. Gina Șerban
Comisia de gestionare SIIIR Președinte, Prof. Nechita Elena
Coordonator activitatea de gestionare SIIR – Valache Ionuț
secretar Nezami Emel,
prof. Chengiali Erdin,
prof. Ciornei Anișoara