Programe locale

 • Mentenanţă –site-ul LTNB şi cont Facebook LTNB
 • Completarea Manualului instituţional al calităţii. Realizarea şi aplicarea unor proceduri necesare. Revizuirea şi monitorizarea procedurilor aplicate (CEAC).
 • Completarea datelor pe platforma Aracip (CEAC).
 • Aplicarea chestionarelor de pe platforma Aracip pentru elevi şi părinţi (18%) (diriginţii şi CEAC).
 • Monitorizarea activităţilor din LTNB şi a îndeplinirii indicatorilor din planurile de îmbunătăţire.
 • Diseminarea în rândul comunităţii a informaţiilor despre activităţile şcolii, prin participarea reprezentanţilor liceului la emisiunile TV ale posturilor locale şi la conferinţe de presă (directorii şi profesori).
 • Desfăşurarea activităţilor extracurriculare cu participarea părinţilor şi a unor invitaţi.
 • Monitorizarea lunară a absenţelor
 • Finalizarea reabilitării sălii de sport.
 • Finalizarea sălii de festivități
 • Atragerea şi implicarea părinţilor în activitatea şcolii, participarea la activitaţi extrascolare (directorii).
 • Monitorizarea absenţelor în vederea reducerii absenteismului şi a abandonului şcolar
 • Întocmirea rapoartelor semestriale de analiză a activităţii ale comisiilor şi ariilor curriculare
 • Pregătirea documentelor şi dovezilor în vederea completării RAEI.
 • Instruirea elevilor - ECDL
 • Pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat (limba şi literatura română, limba engleză, limba franceză, istorie, matematică, fizică, chimie, geografie, biologie, ştiinţe sociale, informatică).
 • Implicarea cadrelor didactice în Comisiile de organizare şi desfăşurare, dar şi a celor de evaluare a olimpiadelor şi concursurilor şcolare
 • Pregătirea elevilor pentru obţinerea certificatelor DELF, DELE, Cambrige
 • Atelier handmade - ianuarie – iunie
 • Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă
 • Cursuri de formare: Managementul performant şi calitate în educaţie/ Modulul Management educaţional, CCD Constanţa; Program de dezvoltare personală pentru adulţi - Asociaţia română pentru excelenţă în educaţie
 • Participarea cadrelor didactice la simpozioane şi conferinţe.
 • Completarea Manualului instituţional al calităţii. Realizarea şi aplicarea unor proceduri necesare. Revizuirea şi monitorizarea procedurilor aplicate (CEAC).
 • Monitorizare Plan de Îmbunătăţire Instituţional - RAEI
 • Monitorizarea activităţilor din LTNB şi a îndeplinirii indicatorilor din planurile de îmbunătăţire
 • Diseminarea în rândul comunităţii a informaţiilor despre activităţile şcolii, prin participarea reprezentanţilor liceului la emisiunile TV ale posturilor locale şi la conferinţe de presă (directorii şi profesori).

Programe Naționale

 • Conferința Națională de Învățământ Virtual
 • Școala Discovery
 • Invitație la Sănătate
 • Moodle – Portal de educaţie

Programe Internaționale

 • Enterprise
 • Rețea Europeană de Turism Educativ pentru Tineret, în cadrul Programului Erasmus+, liceul nostru este coordonatorul proiectului

 • Să învăţăm despre pădure
 • Activitățile desfășurate în cadrul acestui program includ lecții în aer liber, redactarea unei reviste școlare, construirea machetelor și împărțirea pliantelor. Datorită implicării noastre, am obținut diplome de participare în fiecare an.

 • Agenda Europa
 • Este un program european adresat elevilor claselor a XI-a, inițiatorul și coordonatorul în liceu fiind Țanu Carmen. În cadrul acestei campanii de informare cu privire la drepturile cetățenilor europeni, au loc dezbateri între elevi și se completează chestionare tematice.

 • Yes Event
 • Liceul nostru ia parte la Yes Event - Youth Conference încă din 2005, încurajând cooperarea între tinerii europeni. O realizare importantă a fost organizarea acestei conferințe la Medgidia, în Octombrie 2007, cu participarea a 11 țări partenere (8 elevi și 2 profesori din fiecare). În acest an școlar conferința s-a desfășurat în Polonia, în orașul Bielsco Biata.

 • ThinQuest
 • Platforma educațională ce permite desfășurarea unor activități în colaborare cu școli din țară și din străinătate. Coordonator: Copilu Mariana.

 • Oracle
 • Platforma educațională pentru realizarea de cursuri în SGBD Oracle. Coordonatori: Copilu Mariana și Șerban Gina-Elena.

 • CISCO
 • Cursuri din domeniul IT. Coordonator: Șerban Gina-Elena.

 • Junior Achievement
 • Programe naționale și internaționale care își propun să pregătească tinerii pentru a reuși pe piața muncii.